การเช็กระบบไฟภายในบ้าน ก่อนรับบ้าน

เมื่อจะรับมอบจากการซื้อบ้าน หรือ การรับมอบบ้านจากผู้รับเหมาก่อสร้าง หนึ่งในระบบที่สำคัญนั้นก็คือ ระบบไฟภายในบ้าน หากไม่มีความรู้เลย ควรอ่านบทความนี้นะครับ อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นได้

การเช็กระบบไฟภายในบ้าน ก่อนรับบ้าน

  1. การเช็กระบบไฟภายในบ้าน ก่อนที่จะเช็กระบบไฟภายในบ้านก็จะต้องมีไขควงวัดกระแสไฟ แนะนำให้เลือกซื้อไขควงที่มีคุณภาพดีๆ หน่อย ซึ่งจะต้องมีฉนวนไฟที่ห่อหุ้มสูงจนถึงบริเวณนิ้วเพื่อความปลอดภัย เพราะมันมีความอันตรายมาก ยิ่งถ้าบ้านหลังนั้นไม่มีเบรกเกอร์ด้วยก็ยิ่งมีความอันตรายไปอีก
  2. ศึกษาการใช้งานไขควงวัดไฟให้ดี ซึ่งมันจะมีวิธีการใช้งานที่ต่างกันออกไป แต่ไม่ยากมาก คุณอาจจะสอบถามวิธีการใช้งานจากร้านที่ซื้อมาก็ได้
  3. มาทำความเข้าใจของระบบปลั๊กไฟภายในบ้านก่อน โดยความปลอดภัยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะมีการแยกช่องสำหรับเสียบเอาไว้อยู่ 3 รู คือ L จะมีกระแสไฟ  N จะไม่มีกระแสไฟ  และจะมีอีก 1 รู  คือ สายเดิน เพื่อปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าหากมีไฟรั่ว กระแสไฟจะไหลลงดินทั้งหมดเลย
  4. วิธีการเช็กง่ายๆ ก็แค่เสียบไขควง ในช่องปลั๊กตัว L เมื่อมีแสงไฟแจ้งเตือนที่ไขควงแสดงว่า ระบบไฟยังดีอยู่ แต่ถ้าเสียบไขควงไปที่ช่องปลั๊ก N แล้วยังมีไฟขึ้นอีก แสดงว่าระบบไฟภายในบ้านนั้นไม่ดี เพราะ ปลั๊ก N จะต้องไม่มีไฟเด็ดขาด หากพบว่า มีระบบไฟ ก็ให้รีบแจ้งเจ้าของโครงการมาแก้ไขด้วยด่วนที่สุด เพราะ มัจจะเป็นอันตรายกับการใช้งานไฟฟ้าส่วนอื่นๆ ทั้งบ้าน
  5. ในส่วนของสายเดินก็เช่นเดียวกันจะต้องไม่มีกระแสไฟไหลอยู่
  6. การเช็ก คุณสามารถใช้ไขควงวัดไฟตรวจสอบปลั๊กไฟทุกจุดของบ้านได้เลย อาจจะใช้เวลามากสักหน่อย แต่ก็ด้วยความจำเป็นที่จะต้องทำ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าอยู่อาศัยไปอีกนาน